Biểu mẫu hợp đồng

09:00:16 - 29/10/2019

I. MẪU MỞ TÀI KHOẢN

Nội dungBiểu mẫu
1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – Khách hàng cá nhân Tải về
2. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – Khách hàng tổ chức Tải về
3. Hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán Tải về
4. Giấy đề nghị thay đổi thông tin, dịch vụ tiện ích Tải về
5. Phiếu quản lý dịch vụ giao dịch tài khoản chứng khoán Tải về
6. Giấy biên nhận thẻ OTP Tải về

II. MẪU LƯU KÝ

Nội dungBiểu mẫu
1. Phiếu đề nghị gửi chứng khoán Tải về
2. Phiếu đề nghị thay đổi thông tin Tải về
3. Phiếu đề nghị rút chứng khoán Tải về
4. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán Tải về
5. Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán Tải về
6. Giấy đề nghị chuyển toàn bộ chứng khoán Tải về
7. Giấy đề nghị tất toán tài khoản lưu ký Tải về

III. MẪU THỰC HIỆN QUYỀN

Nội dungBiểu mẫu
1. Đăng ký đặt mua chứng khoán Tải về
2. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua CK Tải về

IV. MẪU DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Nội dungBiểu mẫu
1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ Tải về
2. Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán Tải về
3. Phiếu đề nghị gia hạn hợp đồng giao dịch ký quỹ Tải về

V. MẪU GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÔ LẺ

Nội dungBiểu mẫu
1. Hợp đồng giao dịch chứng khoán lô lẻ Tải về