Phân phối chứng chỉ

09:06:44 - 31/01/2019

CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư tài chính cho khách hàng, ECC luôn mong muốn hợp tác với nhiều định chế tài chính lớn là các công ty quản lý quỹ uy tín hàng đầu tại Việt Nam để phân phối các chứng chỉ quỹ mở tới các khách hàng có nhu cầu.

Giới thiệu về Quỹ mở:
Quỹ mở là loại hình đầu tư phổ biến và thông dụng trên thế giới phù hợp với những nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài và những nhà đầu tư không có nguồn lực hoặc không muốn phân tích chi tiết thị trường và nhiều loại chứng khoán hàng ngày; không có vốn lớn đề đầu tư vào một danh mục đa dạng với nhiều loại chứng khoán và muốn phí giao dịch thấp; muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi trong một sản phẩm đầu tư dài hạn được quản lý chuyên nghiệp.
Quỹ mở là một hình thức quỹ Tương hỗ trong đó nhà đầu tư góp vốn cho một mục đích đầu tư chung trong một khoảng thời gian không giới hạn. Vì thế quỹ "mở" về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia. Quỹ mở cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo giá đóng cửa của chứng chỉ - Giá trị Tài sản ròng (NAV)– vào bất kỳ ngày giao dịch nào của quỹ.

Quỹ Mở có những ưu điểm so với đầu tư vào một loại chứng khoán riêng lẻ:
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không cần một lượng vốn lớn
- Quản lý đầu tư chuyên nghiệp
- Chi phí thấp
- Thanh khoản tốt
- Tính minh bạch cao
- Linh hoạt, tiện lợi, năng động, thuận tiện trong giao dịch

CHỨNG CHỈ ETF
ECC cung cấp gói dịch vụ cao cấp được thiết kế hoàn chỉnh và độc đáo: cung cấp dịch vụ lưu ký, ủy thác, kế toán, quản trị, thanh khoản và các giải pháp giao dịch trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đội ngũ phụ trách sản phẩm ETF của chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các kiến thức và nghiên cứu tối ưu về sản phẩm, cái nhìn sâu sắc và các giải pháp cho cộng đồng ETF, trước và sau giao dịch.