BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

14:41:47 - 07/04/2021

                                                              BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

STT

Dịch vụ

Mức lãi/phí/ngày

Mức lãi/phí/năm

I

Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ   

 

 

1.1

Dư nợ ≤ 1 tỷ/ngày

0.025 %/ngày

9 %/năm

1.2

Dư nợ > 1 tỷ/ngày

0,03334 %/ngày

12 %/năm

II

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

0,03334 %/ngày

12 %/năm tối thiểu 50.000đ