BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

14:41:47 - 07/04/2021

 


                                                                       BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

 

STT

Dịch vụ

Mức lãi/phí/ngày

Mức lãi/phí/năm

I

Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ   

             0,03334 %/ngày

                  12 %/năm

II

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

           0,03334 %/ngày

   12 %/năm  Phí tối thiểu 50.000đ