BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

14:41:47 - 16/01/2023

                                           BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

 

STT

Dịch vụ

Mức lãi/phí/ngày

Mức lãi/phí/năm

I

Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ   

0,0375 %/ngày

13.5 %/năm 

II

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

0,0375 %/ngày

13.5 %/năm                       Phí tối thiểu  50.000đ