ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

17:32:45 - 31/10/2019

                                                         ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO 

1.      Hội đồng quản trị

-          Bà Hà Thị Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính, bà đã từng giữ cương vị là Kế toán trưởng nhiều công ty trong nhiều năm. Đến tháng 11/2017, bà được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Trong vài trò Chủ tịch, bà chịu trách nhiệm về định hướng tầm nhìn, quản trị chiến lược, hỗ trợ ban điều hành với mục tiêu đưa Eurocapital trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên thị trường. 

2.      Ban Tổng Giám đốc

-          Ông Ngô Trung Dũng - Tổng Giám đốc

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh đại học Công nghệ Sydney (Úc) năm 2003. Ông từng có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán tại các công ty lớn với các vai trò khác nhau: Westpac bank (Úc), Aspect financial Ltd, Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt.

 

-          Ông Nguyễn Thành Long - Phó Tổng Giám đốc

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin đại học Macquarie (Úc) năm 2004 và thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường đại học Công nghệ Sydney (Úc) năm 2007. Ông Nguyễn Thành Long có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Công ty TNHH Cartpa Invetment Holdings - Chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu đầu tư, Ngân hàng phát triển Việt Nam (VD bank).

 

3.      Ban Kiểm Soát

-          Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Trưởng ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, hiện tại giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát tại ECC. Tốt nghiệp trường Đại học kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kế toán tài chính Doanh nghiệp, bà đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc kế toán trong các công ty lớn. Hơn 4 năm đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại các công ty: Công ty Cổ phần Qcom Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ thông tin kinh tế và tài chính.