danh sách ngân hàng thương mại quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng

10:06:24 - 07/03/2022

DANH SÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

QUẢN LÝ TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital trân trọng thông báo danh sách ngân hàng thương mại quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng tại Công ty theo hai phương thức chi tiết như sau:

  • Phương thức 1:

Danh sách tài khoản chuyên dụng của Công ty tại ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng:

a. Đối với nhà đầu tư trong nước:

STT

Chủ tài khoản

Số tài khoản

Ngân hàng

   1

 

Công ty Cổ phần

Chứng khoán Eurocapital

1221 000 5889 886

NH TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

   2

22 66 88 33 79

NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

– Chi nhánh Đông Đô

 

b. Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

STT

Chủ tài khoản

Số tài khoản

Ngân hàng

   1

Công ty Cổ phần

Chứng khoán Eurocapital

1221 000 5887 880

NH TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

 

  • Phương thức 2:

Danh sách ngân hàng thương mại quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng bằng cách khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại Ngân hàng:

-     Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành

 

Trân trọng thông báo.