Dịch vụ ngân hàng đầu tư

23:18:48 - 15/02/2019

ECC là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động mua bán và sáp nhập. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với các tổ chức hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng. Chúng tôi giúp khách hàng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mua, bán một phần hoặc toàn bộ các khoản đầu tư hiện tại hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu/trái phiếu đạt được mục tiêu chi phí hợp lý nhất. Các khách hàng của chúng tôi thuộc các thành phần, bao gồm: các công ty, doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và các tổ chức định chế tài chính. ECC sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ Ngân hàng đầu tư bao gồm:

Dịch vụ M&A

Đội ngũ tư vấn của ECC sẽ giúp Quý Doanh nghiệp tự tin thực hiện đầu tư với việc ECC sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong suốt giao dịch, gồm:
- Thẩm tra chi tiết doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp
- Xây dựng kế hoạch chiến lực
- Tìm kiếm đối tượng mục tiêu;
- Đánh giá đối tượng mục tiêu;
- Xác định giá trị giao dịch;
- Đàm phán giá và các điều khoản giao dịch;
- Chấp thuận pháp lý; và
- Thực hiện giao dịch.
- Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi mua bán và sáp nhập
Mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác, là bên mua hoặc tư vấn cho bên mua; và sự tiếp cận dễ dàng với cơ sở khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước cho phép chúng tôi kết nối bên mua và bên bán một cách hiệu quả.

Dịch vụ Chứng khoán vốn
Trên cơ sở kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thị trường, ngành và doanh nghiệp cũng như yêu cầu thực tế của cơ quan chức năng, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hồ sơ của Quý Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ sau của ECC sẽ được đẩy nhanh tiến độ:
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng (lần đầu và các lần tiếp theo);
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Niêm yết cổ phiếu; và
- Đấu giá cổ phiếu.

Dịch vụ Chứng khoán nợ
Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hiện tại; hoặc mua chiến lược; hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh; hoặc tài trợ dự án, Chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ để Quý Doanh nghiệp thực hiện huy động vốn nợ bao gồm:
- Phát hành trái phiếu ra công chúng
- Phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Thu xếp vốn

Nguyên tắc tư vấn của chúng tôi là giúp doanh nghiệp phát triển tổng thể thông qua các giải pháp tài chính chiến lược. Do đó, chúng tôi luôn tư vấn cấu trúc sản phẩm tài chính cho doanh nghiệp trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.