Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản

14:13:31 - 16/02/2019

Nộp tiền tại ECC:

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản Chứng khoán tại ECC thông qua quầy giao dịch của các ngân hàng. Hoặc Quý khách hàng có thể chuyển khoản tiền từ tài khoản ở tất cả các ngân hàng về tài khoản Chứng khoán của quý khách tại ECC. Nội dung nộp tiền/chuyển khoản như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital
- Tài khoản thụ hưởng: 122.1000.9988.660
- Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
- Chi nhánh: Hà Thành
- Nội dung: Nộp tiền vào TK……………. của Nguyễn Văn A