Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản

14:13:31 - 16/02/2019

Nộp tiền tại ECC:

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản Chứng khoán tại ECC thông qua quầy giao dịch của các ngân hàng. Hoặc Quý khách hàng có thể chuyển khoản tiền từ tài khoản ở tất cả các ngân hàng về tài khoản Chứng khoán của quý khách tại ECC. Nội dung nộp tiền/chuyển khoản như sau:

1. Khách hàng trong nước

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital

Tài khoản thụ hưởng: 122.1000.5889.886

Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh: Hà Thành

Nội dung: Nộp tiền vào TKCK của Nguyễn Văn A- 080C……….-0x.

2. Khách hàng nước ngoài

Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital

Tài khoản thụ hưởng: 122.1000.5887.880

Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh: Hà Thành

Nội dung: Nộp tiền vào TKCK của ……………..- 080F………….-0x.