Phân phối chứng chỉ

22:36:33 - 15/02/2019

Với đội ngũ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ECC luôn mang đến cho khách hàng tổ chức những dịch vụ tốt nhất trên thị trường hiện nay. Khách hàng và đối tác của ECC gồm nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước, trong đó có các quỹ đầu tư, công ty quản lý hàng đầu có trụ sở tại Úc, Nga, Nhật, Hàn,…

Các dịch vụ ECC cung cấp cho khách hàng tổ chức:

- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán, bao gồm hướng dẫn và xin Mã số giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Môi giới mua bán chứng khoán niêm yết trên các sàn HSX, HNX, UpCOM và chứng khoán chưa niêm yết (OTC)
- Dịch vụ xử lý lệnh hiệu quả, đặc biệt là các lệnh phức tạp dành cho các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp toàn cầu
- Tìm kiếm và thực hiện các giao dịch thỏa thuận
- Thực hiện hoàn chỉnh các giao dịch lô lớn ngoài sàn