Hướng dẫn sử dụng giao dịch ký quỹ tại ECC

14:17:20 - 16/02/2019

- Giới thiệu chung

Giao dịch ký quỹ là giao dịch mà khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay ký quỹ của ECC để thực hiện giao dịch.
Để thực hiện giao dịch ký quỹ tại ECC, khách hàng cần ký hợp đồng ký quỹ.
Khách hàng có thể mua chứng khoán ký quỹ theo danh mục và tỷ lệ đã được ECC thông báo.

- Cách thức giao dịch

Bước 1: Ký hợp đồng và kích hoạt tài khoản ký quỹ
Khách hàng có nhu cầu giao dịch ký quỹ tại ECC mang theo chứng minh thư đến quầy giao dịch của ECC để ký hợp đồng giao dịch ký quỹ.
Bước 2: Thực hiện giao dịch
Khách hàng có thể giao dịch Mua/Bán chứng khoán trên tài khoản ký quỹ qua các hình thức như giao dịch tài khoản thông thường