Dịch vụ hỗ trợ vốn

09:09:15 - 31/01/2019

DỊCH VỤ HỖ TRỢ VỐN
Nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch, một nhu cầu tất yếu là sở hữu nguồn vốn cần có để thực hiện hoạt động đầu tư. Tại ECC, chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ tài chính để có thể đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình tài trợ vốn theo nhu cầu khách hàng.

1. Ứng trước tiền bán chứng khoán

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Lãi suất cho vay:
Theo lãi suất hiện hành của Công ty ở từng thời điểm.
- Thời gian Nhà đầu tư đề nghị vay:
Ngày T, T+1 của lệnh bán chứng khoán thành công.
- Tài sản:
Số tiền đã bán chứng khoán thành công nhưng chưa tới ngày được thanh toán tiền bán chứng khoán.
- Hình thức cho vay:
Khi có lệnh bán chứng khoán thành công, nhà đầu tư có thể chủ động đề nghị vay ứng trước tiền bán chứng khoán thông qua website của Công ty hoặc trực tiếp đến các văn phòng của Công ty làm yêu cầu.
- Phương thức trả nợ:
Vào ngày T+2 khi nhà đầu tư được trả tiền bán chứng khoán của ngày T, hệ thống của Công ty sẽ tự động thu nợ và lãi vay (tính theo số ngày vay thực tế) qua tài khoản của nhà đầu tư mở tại Công ty.
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN VAY VỐN
- Nhà đầu tư đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty.
- Có lệnh bán chứng khoán thành công nhưng chưa tới ngày được thanh toán tiền bán chứng khoán.

2. Giao dịch ký quỹ

MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Lãi suất cho vay:
Theo lãi suất hiện hành của Công ty ở từng thời điểm.
- Thời gian cho vay ký quỹ:
Tối đa là 03 tháng kể từ ngày khách hàng mua chứng khoán. Trên cơ sở đề nghị gia hạn của khách hàng, ECC có thể phê duyệt gia hạn thêm kỳ hạn là 03 tháng nữa.
- Điều kiện cho vay:
Khách hàng cần ký “Hợp đồng Giao dịch ký quỹ chứng khoán” với ECC. Khách hàng có thể đặt lệnh mua, bán chứng khoán dùng vốn vay ký quỹ của ECC qua cả ba phương thức giống như đối với lệnh thông thường: qua internet, qua quầy giao dịch, hoặc qua điện thoại..
- Hình thức thanh toán:
Số tiền gốc và lãi vay ký quỹ (tính trên số ngày thực tế sử dụng vốn vay ký quỹ) sẽ được hoàn trả cho ECC, trích từ tài khoản khách hàng khi tiền bán chứng khoán về tài khoản hoặc có số dư tiền mặt. Lãi thu định kỳ theo tháng, gốc sẽ được thu cuối kỳ.
- Tỷ lệ cho vay: 10% - 50%
Danh mục và tỷ lệ ký quỹ sẽ được thông báo trên Website công ty theo đúng quy định ký quỹ của UBCK Nhà nước.