BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

14:24:08 - 07/04/2021

 

                                                     BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

STT

Dịch vụ

Mức thu

Ghi chú

I

Đóng/mở tài khoản

 

 

1.1

Phí Mở tài khoản chứng khoán

Miễn phí

 

1.2

Đóng tài khoản chứng khoán

Miễn phí

 

1.3

Phí cấp lại thẻ OTP

50.000 đồng/thẻ

 

II

Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ, chứng quyền

Dưới 500 triệu phí 0.25%
Từ 500 đến dưới 1 tỷ phí 0.2%
Trên 1 tỷ đồng phí 0.15%

Phí trên đã bao gồm phí trả Sở:

Cổ phiếu, CCQ: 0.027%

Chứng quyền: 0.018%

III

Giao dịch trực tuyến

0.15%

 

IV

Giao dịch trái phiếu

 

 

4.1

Giao dịch trái phiếu

0.10%

 

4.2

Giao dịch lô lớn

Theo thỏa thuận