BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

14:24:08 - 07/04/2021

 

                                                     BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ

STT

Dịch vụ

Mức thu

Ghi chú

I

Đóng/mở tài khoản

 

 

1.1

Phí Mở tài khoản chứng khoán

Miễn phí

 

1.2

Đóng tài khoản chứng khoán

Miễn phí

 

1.3

Phí cấp lại thẻ OTP

Miễn phí

 

II

Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ, chứng quyền

Dưới 500 triệu phí 0.25%
Từ 500 đến dưới 1 tỷ phí 0.2%
Trên 1 tỷ đồng phí 0.15%

Phí trên đã bao gồm phí trả Sở:

Cổ phiếu, CCQ: 0.027%

Chứng quyền: 0.018%

III

Giao dịch trực tuyến

0.15%

 

IV

Giao dịch trái phiếu

 

 

4.1

Giao dịch trái phiếu

0.10%

 

4.2

Giao dịch lô lớn

Theo thỏa thuận