Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 11/09/2019

15:34:37 - 11/09/2019

Danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 11/09/2019

Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital trân trọng thông báo tới Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ Tháng 9.2019

Vui lòng download file đính kèm:

Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 11.09.2019