Hướng dẫn mở tài khoản

14:09:11 - 16/02/2019

1. Hồ sơ mở tài khoản đối với khách hàng trong nước

Khách hàng cá nhân:

- Bản gốc CMND của chủ tài khoản và người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền phải có xác nhận của Phường/Xã hoặc Văn phòng công chứng có thẩm quyền);
- Điền đầy đủ các thông tin và ký xác nhận trong hồ sơ mở tài khoản của ECC.
- Ký các thoả thuận, đăng ký sử dụng các dịch vụ với ECC.
Khách hàng tổ chức:
- Giấy Đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (ĐKKD/GPTL) có chứng thực;
- Giấy bổ nhiệm Tổng giám đốc
- Giấy đăng ký mẫu dấu Doanh nghiệp có chứng thực
- Giấy uỷ quyền giao dịch (trong trường hợp người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật của Công ty)
- CMND của Người đại diện hoặc Người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền);
- Điền đầy đủ các thông tin và ký xác nhận trong hồ sơ mở tài khoản của ECC.
- Biên bản họp HĐQT/HĐTV về việc mở tài khoản ký quỹ (nếu có)
- Quyết định/Nghị quyết HĐQT/HĐTV về việc mở tài khoản ký quỹ (nếu có)

2. Hồ sơ mở tài khoản đối với khách hàng nước ngoài

Khách hàng cá nhân:

- Giấy đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán;
- Lý lịch tư pháp (có công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự);
- Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực;
- Bản sao Visa hợp lệ đối với khách hàng mang quốc tịch các nước không được miễn thị thực;
- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ECC.

Khách hàng tổ chức:

- Giấy đề nghị cấp mã số giao dịch chứng khoán;
- Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được hợp pháp hóa lãnh sự và bản dịch Tiếng Việt bản có chứng thực;
- Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền giao dịch
- Giấy uỷ quyền giao dịch (trong trường hợp người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật của Công ty)
- Trường hợp tổ chức nước ngoài là quỹ đầu tư cần bổ sung: bản sao hợp lệ điều lệ quỹ hoặc tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư
- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ECC hoặc hợp đồng lưu ký ký với thành viên lưu ký là các ngân hàng thương mại.