ECC: Khuyến nghị hạn chế Hủy/Sửa lệnh trên sàn HSX và Tạm dừng chức năng Hủy/Sửa lệnh các khung giờ cao điểm.

10:32:56 - 11/06/2021

Kính gửi: Quý khách hàng

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch, góp phần duy trì sự ổn định giao dịch trên sàn HOSE và giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh trên toàn thị trường, ECC khuyến nghị Quý Khách hàng hạn chế hủy/sửa lệnh trên sàn HSX trong các phiên giao dịch.

Đồng thời ECC sẽ tạm dừng tính năng HỦY/SỬA lệnh trên hệ thống giao dịch trực tuyến trong các khung giờ cao điểm, cụ thể từ 9h15 đến 9h25 và từ 11h15– 13h10 và từ 14h20 đến 14h30 các ngày giao dịch.

ECC xin trân trọng thông báo để Quý Nhà đầu tư nắm thông tin và có kế hoạch chủ động thực hiện giao dịch.  

Rất mong nhận được sự thông cảm và phối hợp từ Quý Khách hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

Tin liên quan