THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÍNH THỨC GIAO DỊCH LÔ CHẴN 100 CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/ETF/CHỨNG QUYỀN TRÊN SÀN HOSE

13:54:56 - 31/12/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÍNH THỨC GIAO DỊCH LÔ CHẴN 100 CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/ETF/CHỨNG QUYỀN TRÊN SÀN HOSE

Căn cứ theo quyết định 894/QĐ-SGDHCM ký ngày ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở giao dịch chứng Tp.HCM (HOSE) về việc triển khai áp dụng tăng đơn vị giao dịch lô chẵn là 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có đảm bảo thay cho quy định lô chẵn là 10 chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 04/01/2021 chính thức áp dụng lô chẵn 100, số lượng tối thiểu cho 1 lần đặt lệnh của NĐT là 100 chứng khoán như sau:

Như vậy trường hợp lệnh NĐT đặt không đúng quy định về lô sẽ không đẩy được lên Sàn, do đó Quý nhà đầu tư lưu ý chủ động quản lý trạng thái danh mục và các lệnh điều kiện đặt trước ngày 04/01/2021 với khối lượng không phải là bội số của 100. Với quy định mới trên, lô giao dịch trên cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM sẽ được đồng bộ là 100 chứng khoán. 

Nếu có thắc mắc cần giải đáp, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với phòng Dịch vụ khách hàng theo số điện thoại 024 3218 1895 máy lẻ 146, hoặc email tới địa chỉ support@ecsc.com.vn.

Tin liên quan