ECC thông báo: Về việc ngừng Giao dịch ngày 24/01/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

21:36:17 - 21/01/2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM kính gửi Quý Công ty chứng khoán Thành viên công văn số 145/SGDHCM-TV về việc tiếp tục ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử hệ thống giao dịch với các công ty chứng khoán thành viên trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

Công văn thông báo ngừng giao dịch của Sở GDCK Hồ Chí Mình: file đính kèm

Tin liên quan