Thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán bù trừ đối với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2

13:20:34 - 24/08/2022

Kính gửi Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ:

- Quyết định số 109/QĐ-VSD ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital xin thông báo đến Quý Khách hàng nội dung thay đổi quan trọng về thời gian thực hiện bù trừ và thanh toán đối với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 ( cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm) như sau:

- Thời gian ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30-16h00 lên 11h00 -11h30 ngày T+2 ( trường hợp có phát sinh thành viên mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán có thể chậm hơn)

- Công ty chứng khoán thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và đảm bảo hoàn tất việc phân bổ trước 13h00 ngày T+2.

Như vậy đối với các giao dịch mua chứng khoán ngày T+0, Khách hàng có thể thực hiện giao dịch vào phiên chiều ngày T+2.

Lưu ý: Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chính thức áp dụng từ ngày 29/08/2022. Vậy nên đối với các giao dịch chứng khoán ngày 25/08/2022 ( T+0), ECC sẽ thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán của Khách hàng chậm nhất vào 13h00 ngày 29/08/2022.

Trân trọng!

Tin liên quan