Thông báo về việc Sở GDCK TP HCM chính thức triển khai giao dịch lô lẻ

15:46:33 - 06/09/2022

Kính gửi Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Công ty trong suốt thời gian qua.

Căn cứ :

Công văn số 1508/SGDHCM-CNTT ngày 05/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh ( Sở GDCK TP.HCM) gửi các Công ty Chứng khoán về việc Thử nghiệm và triển khai chính thức giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Quyết định số 17/QĐ – HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam (VNX) về việc ban hành Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết

Quyết định số 30/QĐ – HĐTV ngày 31/08/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam (VNX) về việc sửa đổi bổ sung Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm quyết định số 17/QĐ- HĐTV.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital xin thông báo đến Quý Khách hàng:

Thứ Hai ngày 12/09/2022, Sở GDCK TP.HCM triển khai chính thức giao dịch chứng khoán lô lẻ. Theo đó, các Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch với khối lượng chứng khoán từ 1 đến 99 chứng khoán. Thời gian giao dịch khớp lệnh chứng khoán lô lẻ từ 9h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 14h30; Thời gian giao dịch thỏa thuận lô lẻ từ 9h15 đến 11h30 và từ 13h00 đến 15h00.

Các quy định về giao dịch chứng khoán lô lẻ tuân thủ theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết hiện hành của Hội đồng thành viên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam (VNX).

Trân trọng!

Tin liên quan