Bảo mật

18:49:42 - 16/02/2019

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của khách hàng
Ta có thể hiểu đó là quyền của các cá nhân được phép giữ kín những thông tin, tư liệu, dữ liệu gắn liền với cuộc sống riêng tư của mình, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nơi ở, thư tín, điện thoại, điện tín và các thông tin điện tử khác mà không một chủ thể nào có quyền tiếp cận, công khai trừ trường hợp được chính người này đồng ý hoặc bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các thông tin riêng tư, cá biệt này của khách hàng được chúng tôi thu thập và lưu giữ nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng và ngăn chặn việc tiết lộ bất hợp pháp thông tin liên quan đến khách hàng để bảo vệ khách hàng khỏi bị quấy rầy đến cuộc sống hay công việc kinh doanh.

Chúng tôi thu thập thông tin dựa trên sự tự nguyện của khách hàng
Bằng cách chấp thuận các yêu cầu khi sử dụng dịch vụ tại Công ty chúng tôi, khách hàng đã tự nguyện cung cấp các thông tin cá nhân/tổ chức thông qua trang thông tin điện tử của ECC, các mẫu biểu, email, fax, điện thoại, bưu điện, … Ngoài ra, thông tin về người sử dụng có thể được thu thập một cách gián tiếp từ việc giám sát hay bằng các phương tiện khác (như: bản ghi âm các cuộc gọi và giám sát các thư điện tử).

Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba trừ khi được yêu cầu bởi các cơ quan nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật; kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên bên ngoài hoặc luật sư của ECC; bên thứ ba độc lập mà ECC đã ký hợp đồng để cung cấp dịch vụ với yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật thông tin khách hàng của ECC.

Quyền lợi của khách hàng
Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ được lưu giữ bởi ECC bằng cách gửi văn bản đề nghị đến ECC. Khách hàng sẽ được cung cấp quyền truy cập hợp lý để tiếp cận thông tin của mình và khi cần thiết có thể yêu cầu điều chỉnh và loại bỏ các thông tin không chính xác theo quy định của ECC.

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối các loại mật khẩu liên quan đến các dịch vụ của Công ty. Trong trường hợp mật khẩu bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ, khách hàng phải ngay lập tức gửi thư điện tử thông báo cho ECC. Công ty sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập và thông báo cho khách hàng. Việc khách hàng không thông báo hoặc chậm thông báo cho ECC về việc mật khẩu bị mất hoặc nghi ngờ bị mất sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của ECC đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với thông tin của khách hàng.